ca-khia-la-gi

Cà khịa là gì? Bạn đã hiểu hết về ý nghĩa của cà khịa chưa?

Cà khịa là gì? Bạn đã hiểu hết về ý nghĩa của cà khịa chưa?