deadline-la-gi

deadline là gì? Deadline có vai trò gì trong đời sống?

deadline là gì? Deadline có vai trò gì trong đời sống?