lo-gioi-la-gi

Lộ giới là gì? Chỉ giới xây dựng có nghĩa gì trong xây dựng?

Lộ giới là gì? Chỉ giới xây dựng có nghĩa gì trong xây dựng?