Mẫu hợp đồng thuê nhà thông dụng nhất hiện nay

Rate this post

Khi thuê nhà giữa chủ nhà và người thuê nhà cần phải ký kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của cả 2 bên.Và để cam kết về một số vấn đề như: Sử dụng nhà với mục đích gì (để ở hay kinh doanh, buôn bán,…), giá cả thuê nhà, thời gian thanh toán tiền thuê nhà,… Có thể nói đây là mẫu hợp đồng cần thiết, quan trọng nhất định phải có mỗi khi thuê nhà. Mẫu hợp đồng thuê nhà sẽ giúp 2 bên chủ nhà và người thuê nhà thỏa thuận với nhau. Và cam kết luôn thực hiện theo những điều khoản có trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng thuê nhà thông dụng nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng thuê nhà thông dụng nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng thuê nhà thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                               Ngày…..Tháng….Năm…….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Chủ nhà (sẽ được gọi là bên A) Ông/Bà:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/số CCCD:………………………………..Ngày cấp: …………………………………………Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Người thuê nhà (được gọi là bên B) Ông/Bà:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/số CCCD:………………………………..Ngày cấp: …………………………………………Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã cùng nhau thỏa thuận và ký hợp đồng thuê nhà theo những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Bên A đồng ý để cho bên B thuê nhà:      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng diện tích chính ngôi nhà là:……………………………… m²

Diện tích phụ:…………………………… m²

Tổng diện tích đất:…………………………………………………………………………………………. m²

Kể từ ngày……tháng……năm…….trong thời hạn……………..năm

Điều 2:

Tiền thuê nhà mỗi tháng:………………………………………………………….……đồng

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………….)

Điều 3:

Bên B cần thanh toán đúng và đủ số tiền thuê nhà đã ký trong hợp đồng cho bên A vào ngày …….. của hàng……….. theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản:

………………………………………………………………………………………

Khi thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào. Bên A cũng cần xác nhận đã nhận được tiền với bên B bằng tin nhắn.

Điều 4: Cam kết của bên B

a/ Cam kết sử dụng nhà đúng mục đích thuê nhà đã ký trong hợp đồng từ ban đầu. Trách nhiệm của bên B là phải đảm bảo tốt các thiết bị, tài sản, vật dụng trong nhà. Tuyệt đối không tháo dỡ, đập phá hay di chuyển đến vị trí khác. Không được phá dỡ, đục tường, trổ cửa, xây thêm nhà phụ hay cơi nới diện tích nhà thuê,… Tuyệt đối không thực hiện bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà.

b/ Không sang nhượng nhà thuê.

c/ Nếu số người sử dụng nhà tăng lên cần phải thông báo và hỏi ý kiến bên A

Điều 5:

Nếu thời hạn thuê nhà trên hợp đồng vẫn còn mà bên B không có nhu cầu sử dụng tiếp tục. Bên B cần thông báo cho bên A biết trước ……………..ngày. Để cả 2 tiến hành thanh toán tiền đã thuê nhà và một số chi phí khác (nếu có). Bên B cần bàn giao toàn bộ thiết bị, tài sản liền với nhà như đồng hồ điện, đồng hồ nước,… 

Nếu bên B làm hư hỏng tài sản, trang thiết bị gắn liền với nhà. Bên B phải bồi thiệt thiệt hại đúng theo mẫu hợp đồng thuê nhà đã ký ban đầu.

Điều 6:

Nếu sau…….. ngày từ lúc nhận được thông báo mà bên B vẫn bỏ trống nhà không sử dụng và không có lý do hợp lý. Bên B sẽ được cho là tự ý hủy hợp đồng. Những mất mát, hư hỏng trong lúc nhà bị bỏ trống thì bên B phải chịu trách nhiệm.

Điều 7:

Bên B cần bảo quản toàn bộ ngôi nhà. Và nếu có phát hiện bất cứ hư hỏng gì trong nhà cần báo ngay cho bên A để bên A tiến hành sửa chữa.

Điều 8:

Cả 2 cần cam kết thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cả 2 đã ký kết trong bản hợp đồng thuê nhà này. Nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng. Thì sẽ có sự can thiệp của cơ quan chức năng để xử lý theo cam kết trong hợp đồng. Hoặc có thể sẽ được thi hành theo quy định pháp luật.

Điều 9: Những điều khoản khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu hợp đồng thuê nhà này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

Chữ ký, họ và tên                                                                                              Chữ ký, họ và tên